Kursusforløb: Den værdiskabende mødekultur
- den største trussel mod ineffektive møder


Møder hele dagen, møder uden mål, tidsrammer der overskrides og beslutninger, der ikke føres ud i livet. De fleste ledere og medarbejdere har oplevet, at mange møder afholdes og udføres på en måde, der skaber frustration og demotivation blandt deltagerne.

Nogle steder er ineffektive møder så udbredte, at de ligefrem er blevet til en del af kulturen. Man er begyndt at acceptere mødernes ineffektivitet som noget, der ”bare er sådan”.

Visionen hos Facilitators er, at eliminere ineffektive møder hos danske virksomheder.

Facilitators har i mange år planlagt, designet og afholdt målrettede, effektive og resultat-skabende møder, workshops og seminarer for Danmarks førende virksomheder. Og vi har uddannet mange ledere og medarbejdere i metoder, værktøjer og teknikker til at effektivisere deres egne møder.

Nu går vi direkte efter den struktur, der opretholder de ineffektive møder: mødekulturen.


Mødekultur
En virksomheds mødekultur kan beskrives som de aktiviteter og handlinger i mødesituationer, der accepteres uden at stille spørgsmålstegn ved dem. En kultur er adfærdsregulerende og selvopretholdende. Såvel ledere som medarbejdere lærer hurtigt ”hvordan vi plejer at gøre”, og vil relativt hurtigt selv følge disse vaner. Det gælder både gode og dårlige vaner, og det er en selvforstærkende proces efter mere-giver-mere princippet.

Når man siger ”sådan er det bare”, ”sådan har det altid været” eller ”sådan gør de andre også” har vi fat i vaner og kulturelementer. De elementer, der bevidst eller ubevidst er blevet accepteret, og som opretholder mødekulturen.

I en virksomhed med en målrettet, effektiv og resultatskabende mødekultur vil virksomhedens ledere og medarbejdere hurtigt lære at arbejde målrettet, effektivt og resultatskabende.

I en virksomhed med en ineffektiv mødekultur med møder uden mål, tidsrammer der overskrides og beslutninger, der ikke føres ud i livet, vil virksomhedens ledere og medarbejdere hurtigt lære at arbejde på denne måde.

Det gode er, at kulturen bevidst og med vilje kan ændres til en målrettet, effektiv og resultatskabende kultur.


Det drejer sig om valg - og om værktøjer og teknikker
Det første skridt er, at foretage et bevidst valg: At målrettede, effektive og resultatskabende møder er vigtige for virksomheden og dens medarbejderes evne til og mulighed for at samarbejde og nå deres mål. Dette valg bør meldes klart ud i organisationen.

Næste skridt er, at at uddanne en kritisk masse af ledere og medarbejdere til at være foregangsmænd og –kvinder, med de nødvendige værktøjer, metoder og teknikker til at afholde målrettede, effektive og resultatskabende møder.

Tredie skridt er, at gøre det attraktivt at konvertere til den nye mødekultur, dvs. at tilrette virksomhedens belønningssystemer, så graden af målrettethed, effektivitet og resultatskabelse i møder er en del af de områder, ledere og medarbejdere måles på.


Virksomhedsspecifikt kursusforløb
Dette kursusforløb udbydes kun som virksomhedsspecifikt kursus med 16 pladser per kursus.

Vi arbejder med mødekulturen i din virksomhed, og kurset tilpasses din virksomheds specifikke mål og behov.
© Design-Line DanmarkLicensed by Facilitators International A/SV.5.2-3 
Velkommen Business Facilitator Udd.  -Certificeringskriterier Kurser  -Værdiskabende facilitering  -Virtuelle møder  -Gratis minikursus  -Værdiskabende mødekultur Lej en Facilitator Facilitators International A/S  -Kræfterne bag  -Kunder Kontakt  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark